Munkavédelmi technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Munkavédelmi technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 862 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK363_Munkavedelmi_technikus.pdf

A Munkavédelmi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Értelmezi és alkalmazza a munkavédelem (munkabiztonság és munkaegészségügy
/foglalkozás-egészségügyi és munkahigiénés/) személyi, tárgyi, szervezési feltételeire
vonatkozó szabályokat, közreműködik ezek munkáltatói vonatkozású elkészítésében és
érvényesítésében
Közreműködik a munkahelyek, munkaeszközök létesítési folyamatában, érvényre juttatja
a munkavédelmi követelményeket, meghatározza, elvégzi, illetve elvégezteti a
munkaeszközökre és a munkakörnyezetre vonatkozóan előírt előzetes és időszakos
munkavédelmi szempontú vizsgálatokat
Közremőködéssel - ellenőrzéssel és ellenőriztetéssel – érvényt szerez a munkahelyek és
munkaeszközök, valamint az alkalmazott alap- és segédanyagok egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos használati szabályainak betartásában
Közreműködéssel gondoskodik a munkavégzéssel együtt járó kiszolgálási folyamatok
(rakodás, anyagmozgatás, szállítás, tárolás, raktározás stb.) egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megvalósításáról
Közreműködik a megelőzési stratégia, a munkahelyi munkavédelmi program, a
kockázatértékelés elkészítésében és a kapcsolódó feladatok megvalósításában, valamint
ehhez kapcsolódóan részt vesz az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének
kialakításában, elősegíti, ellenőrzi és ellenőrizteti a szabályok betartását
Közreműködik a Mentési terv elkészítésében, részt vesz és munkavédelmi szempontból
szervezi, szakmailag irányítja és ellenőrzi a mentési és a kiürítési gyakorlatokat
Elvégzi, illetve irányítja a munkabalesetekkel, kvázi balesetekkel kapcsolatos szakmai,
adatszolgáltatási (bejelentés, kivizsgálás, nyilvántartás) és egyéb feladatokat
Összefogja, koordinálja, szakmailag irányítja és elősegíti a munkáltató
munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatási, oktatási és együttműködési feladatait
Közreműködik – ellátja, elláttatja – a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos
feladatainak ügyintézését, a munkáltató ez irányú képviseletét, gondoskodik a
munkavédelmi dokumentumok, dokumentációk aktuális állapotban való tartásáról

A Munkavédelmi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 300

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 862 01 0000 00 00 azonosító számú, Munkavédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott baleset elemzésén keresztül az ok – okozati összefüggések ismertetése, intézkedés ismertetése, megelzési javaslat készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A megadott mérési eredmények és a tevékenység alapján kockázatértékelés elkészítése, intézkedési javaslatok megtétele
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Munkavédelmi ellenőrzési ütemterv készítése egy meghatározott üzemre vonatkozóan
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%
     4. feladat 20%

1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védőeszközök

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A megadott munkavégzéshez szükséges védőeszközök kiválasztása, rendeltetésszerű használatának kidolgozása, ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A megadott munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatának elvégzése a vonatkozó szabályozás alapján, a szükséges dokumentációk elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A megadott munkaeszközcsoportra vonatkozó minimális munkavédelmi követelmények ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi előírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%
     4. feladat 25%

1652-06 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely létesítésével

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az építmények kialakítására vonatkozó általános szabályozás bemutatása, különös tekintettel az országos településrendezésre és munkahelyek kialakítására vonatkozóan
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy megadott üzem létesítésével kapcsolatos munkavédelmi követelmények összeállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy megadott méretű és berendezésű hegesztőműhely létesítésére vonatkozó követelmények meghatározása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A létesítéssel kapcsolatos villamos biztonságra vonatkozó követelmények és feladatok összeállítása a tervezéstől az üzembehelyezésig
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 30%

1653-06 Az anyagmozgatás, rakodás, szállítás, tárolás és raktározás munkavédelmi

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott üzem raktározási és anyagtárolási szabályzata legfontosabb elemeinek kidolgozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kézi és gépi anyagmozgatás munkavédelmi szabályozásának bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy megadott anyag/tehermozgató eszköz műszaki jellemzői ismeretében a biztonságos működtetés követelményeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 35%
     3. feladat 30%


A Munkavédelmi technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Munkavédelmi technikus résszakképesítések:

-

A Munkavédelmi technikus elágazások:

-

A Munkavédelmi technikus ráépülések:

-

A Munkavédelmi technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu